MC KÖRKORT A – Stockholm

Behörighet för MC Körkort A

Körkort A är den högsta behörigheten för MC och ger dig möjligheten att köra alla typer av motorcykel oavsett motoreffekt och slagvolym.
Åldersgränsen är 24 år med undantag om du haft körkort A2 i minst två års tid. Då får du ta körkort A när du fyllt 20 år.
Du kan börja övningsköra på trafikskola när du är 17 år och 6 månader om trafikläraren följer med på motorcykeln eller i sidovagn.
I övriga fall får du börja övningsköra när du fyllt 23 år alternativt 19 år och 6 månader under förutsättning
att du haft körkort A2 under minst ett år och 6 månader. Du måste ha ett körkortstillstånd för körkort A samt en giltig identitetshandling.

Villkor för att få ta Körkort A

Du har ett körkortstillstånd
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
Du har fyllt 24 år. (20 år om du haft A2-körkort i minst två år)
Du har gått riskutbildning
Du har gjort ett godkänt förarprov dvs. ett kunskapsprov och körprov
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området
(Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt)