Riskutbildning A del 1

Riskutbildningen kan göras när som helst i din körkortsutbildning.
Du kan med fördel genomföra den hos oss på vår körskola i Stockholm.
Med fördel tidigt i utbildningen för att du lättare ska kunna reflektera

över riskerna i trafiken.
Du kommer under kursen ställas inför flera ställningstaganden
om hur du kan påverka din egen situation i trafiken.

Innehåll i kursen:   

  • Riskbeteenden i trafiken
  • Trötthet
  • Alkohol och andra droger.

Övrigt om kursen:

Kursen är vid ett (1) tillfälle, ca 180 min samt 2 fikapauser.Du kan enkelt genomföra
den på vår trafikskola i Stockholm.

Som deltagare måste du kunna legitimera dig med en godkänd legitimation
för att närvaron skall kunna registreras till Transportstyrelsen.

I kurskostnaden ingår studiematerial och fika. Saknar du godkänd id-handling
(Körkort, Pass, Bank-Id) måste målsman styrka din identitet.

Anmälan:

Som inskriven elev hos oss kan du själv boka in dig direkt via ”Elevcentralen”.

Är du inte elev hos oss kan du anmäla dig här: